Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται  δεν προέρχονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τoν διαχειριστή, αντιθέτως δημοσιεύονται και αναρτώνται στην σελίδα με πρωτοβουλία και αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε χρήστη/αγγελιοδότη και δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν προτροπή του διαχειριστλη για την τέλεση συγκεκριμένων πράξεων (π.χ. αγοράς, ενοικιάσεως ακινήτων κ.λπ.). Ο διαχειριστής αναλαμβάνει αποκλειστικά και μόνον την συλλογή, γραμματική-συντακτική επεξεργασία και ανάρτηση του περιεχομένου,.δεν εγγυάται όμως σε καμία περίπτωση για την ορθότητα, την πληρότητα ή και την διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών αυτού.

Ο διαχειριστής μπορεί να προβεί σε διαγραφή αγγελιών ή και χρηστών σε περίπτωση που κρίνει ότι παραβιάζονται οι κανόνες σωστής λειτουργίας της σελίδας.

Η σελίδα καθώς και ο διαχειριστής δεν είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που ανεβάζουν οι χρήστες.